1970 yılında başladığımız imalat faaliyetlerimizi, daima ilkler ile
birleştirerek siz sayın çiftçilerimizin hizmetine sunmayı ilke edindik.
Sizlerden aldığımız destekle ilk defa 1974 yılında; Süzgeçli Klape ve
Santrifüj Klapelerini, tamamı kendi tasarımımız olarak üretip, hizmetinize
sunduk. Daha sonrasında ise Çekvalf Tulumba vb. ürünlerde üretim
yelpazemizi genişlettik.
1976 yılında «Pancar Hasat Makinesi» üretmek için çalışmalara
başladık. Yedi yıl süren çalışmalarımız ve sizlerden aldığımız destek ve
önerilerle birlikte 1983 yılında Türkiye’de ilk defa %100 yerli Kombine
Pancar Hasat Makinesini üretme mutluluğuna eriştik.
Daha sonraki gelişim süreci içerisinde ar-ge çalışmaları ile geliştirmiş
olduğumuz makineleri sırasıyla; A-600, B-900, C-1050, C 1061 M,
C 1061 H ve D 1800, D 2000 yarı hidrolik ve tam hidrolik bantlı tip
traktörle çekilir pancar hasat makinelerini ürettik.
2008 yılında da Türkiye’nin kendi yürür ilk yerli pancar hasat makinesi
olan A3 modelini, 2010 yılında A4 hidrostatik modelini, 2018 yılında
ise çift sıralı traktörle çekilir F2-5500 modelini de üreterek sizlerin
hizmetine sunduk.